ആയുർവേദത്തിലൂടെ തോൾവേദന  പൂർണമായും സുഖപ്പെടുത്താം

തോൾവേദന നിങ്ങളെ അലട്ടുന്നുണ്ടോ?

മുപ്പതു വയസ്സു കഴിഞ്ഞാൽ പലർക്കും തോൾസന്ധി, ഒരു ‘പ്രതിസന്ധി’ തന്നെയാണ്. ഇന്ന് ജനങ്ങളില്‍ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്‌നമാണ് തോള്‍സന്ധിവേദന. മണിക്കൂറുകള്‍ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മുന്നില്‍ ചെലവഴിക്കുന്നതും വ്യായാമം എല്ലായ്മ്മ  മാറിയ ജീവിത ശൈലി, വാതരോഗങ്ങളൊക്കെ   ഇതിന്റെ കാരണങ്ങളാവാം. 

ഇതില്‍ പ്രധാനമായും കണ്ടുവരുന്നത് തോള്‍സന്ധി ഇടറുക എന്നതാണ്.

ഇതുമൂലം പല പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടാവാം. സന്ധികളുടെ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകുക, തുടര്‍ച്ചയായി തോള്‍സന്ധി ഇടറുക… ഇതുമൂലം തോളില്‍ വേദന അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണവും അധികമായാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. 

ഈ കാരണങ്ങളാല്‍ സാദാരണ ജീവിതരീതികളിൽ മാറ്റം വരുത്താന്‍പോലും തോള്‍സന്ധി വേദന കാരണമാകാറുണ്ട്

തോള്‍വേദനയെ നിസ്സാരമായി കാണാതെ തുടക്കത്തിലേ വിദഗ്ദ്ധ ഉപദേശം തേടുകയും വേണ്ട വിധം ചികിത്സിക്കുകയും ചെയ്താല്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും ഭേദപ്പെടുത്താന്‍ കഴിയും. ബുക്കിങ്ങിനും കൂടുതൽ അറിയാനും വിളിക്കൂ ☎️ 04954263009

woman-with-back-pain
R

5 തലമുറയുടെ പാരമ്പര്യം

R

ഗവണ്മെന്റ് അംഗീകൃത ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ

R

IP/OP സൗകര്യം

R

എല്ലാവിധ ആയുർവേദ ചികിത്സക്കുള്ള സൗകര്യം

R

പരിചയസമ്പന്നരായ ഡോക്ടർസ്

R

GMP അംഗീകൃത വയ്ദ്യശാല

ഇപ്പോൾ തന്നെ ഡോക്ടറുമായി നേരിട്ട് സംസാരിക്കു

What people are saying about Dheemahi

Abubakar Muhammad

★★★★★

What a wonderful place.. I mistakenly find myself here when I was looking for a different place.. and I must say I have been blessed.. my wife was diagnosed with MND and for the past 3 years,13 days at the village is the most progressive time I have seen.. not too much but if you are in my shoes you ll be glad to see any amount of progress.. and the doctors God bless them.. but the staffs the warmness and comfort I would come back here for holiday.. even thou I’m not a vegetarian I still find my way to the kitchen . Big thanks to everyone at the village.. please when you go there look out for( ARPENA , NINOO , Dr JODY)I don’t know if I spelled the name correctly this people made my life so easy. Big thanks to everyone I’m looking forward to coming back ..
this might feel much but I’m putting out from my heart .. by the way we came all the way from . LAGOS , Nigeria in west Africa ..
Thanks to you Dr Jai and Dr namitha she works magic..

Devika Singh

★★★★★

Dheemahi Ayurvedic Village centre is located in a picturesque part surrounding kumarakom Lake. This makes it the perfect getaway for rest, relaxation, rejuvenation and most of all – excellent ayurvedic treatment and care. Under the able guidance and care of Dr. Namitha and Dr. Jayakrishna I found all my medical concerns, aches and pains addressed. This is an honest to goodness ayurvedic medical treatment facility and not a spa. Their medicines are self manufactured and excellent. A shout out to my therapists – Neenu and Arpana who were good natured and ever concerned to help. The walks around the centre lead to beautiful canals, backwaters and friendly people with plenty of birds to spot. The doctors were kind enough to even arrange a boat ride for me. A temple close by provides the perfect vibe though you may want to get your ear plugs during festival time which happens once a year. But you shouldn’t miss it if you want a slice of Kerala culture.

What our doctors say

Say Goodbye to Health Woes & Hello to Healthy Living

Dheemahi

Dheemahi Ayurvedic Pvt Ltd
12/386 Varaputhara Road
Kumarakom, Kerala, India
Pin 686563

Dheemahi Ayurvedic Centre, Near Neelimangalam Bridge, Kumaranaloor, Perumbaikad.P.O, Kottayam, Kerala, India, Pin 686016

Copyright © 2024Datameris. All Rights Reserved.