ഇപ്പോൾ തന്നെ ഡോക്ടറുമായി നേരിട്ട് സംസാരിക്കു

കർക്കിടക ചികിത്സാചര്യ

ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു

R

നടുവേദന, മുട്ടുവേദന, വാതരോഗങ്ങൾ, ത്വരോഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സയോട് കർക്കിടകത്തിൽ ശരീരം കൂടുതൽ സ്വീകാര്യക്ഷമത പുലർത്തുന്നു

R

രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർധിക്കുന്നു

R

രക്ത ശുദ്ധിയും മികച്ച രക്തചംക്രമണവും ഉണ്ടാകുന്നു.

R

ശരീരത്തിന് ലാഘവവും ഊർജ്ജസ്വലതയും ലഭിക്കുന്നു

OP Packages

3 Days

Rs. 6250

7 Days

Rs. 12500

14 Days

Rs. 22000

21 Days

Rs. 31500

woman-with-back-pain
woman-with-back-pain

ധീമഹി ആയുർവേദ

R

5 തലമുറയുടെ ആയുർവേദ പാരമ്പര്യം

R

പരിചയസമ്പന്നരായ ഡോക്ടർമാർ

R

സ്വന്തം ആയുർവേദ ഫാർമസി

R

വ്യക്തിഗത പരിചരണം

R

GMP അംഗീകൃത വയ്ദ്യശാല

woman-with-back-pain
woman-with-back-pain